Oznanila od 17. do 24. decembra

3. adventna nedelja

17. december 2017

Divača 900  za žive in pokojne župljane

Vreme 1030 + Marija in Danilo Florjančič

18.12., ponedeljek

Vunibald, opat

Vreme 1700

+ Stanko Turk, Gornje Ležeče 1a, trideseti dan

19.12., torek

Urban V., papež

Lokev 1800

++ Damjan Sindič,in družina Pavlovič

20.12., sreda

Vincencij Romano, duhovnik

Kačiče 1700

+ Maja Miletič Slokan

21.12., četrtek

Peter Kanizij, cerkveni učitelj

Divača 1800

+ Albin Olenik in ++ Kontestabile in Žigante

22.12., petek

Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica

Škocjan 1800

+ Albin Kovačič, Škocjan

23.12., sobota - kvatre

Janez Kancij, duhovnik

Vreme 1700

+ Franc Skok, Škoflje 14, trideseti dan

4. adventna nedelja

24. december 2017

 

SVETI VEČER

 

Divača 900 za žive in pokojne župljane

Vatovlje 1030 ++iz družine Kljun, Misliče 19

Lokev 2200 + Marica Čok, Lokev 135

Vreme 2200 ++ Volk, Gornje Ležeče 15

Divača 2400 v zahvalo, Divača

 

DIVAČA:  V četrtek bo ob 1715 spoved za 6. in 7. razred, po maši za 8. in 9. razred. Pol ure pred polnočnico bo otroško pevska božičnica. V Škocjanu bo spoved v petek ob 1730.

VREME: Nauk in spoved za vse bo jutri ob 1630 v župnijski cerkvi, ob 1700 sv. maša.

LOKEV: V torek bo ob 1730 spoved za otroke in ostale. Pol ure pred polnočnico bo božičnica.

V tem tednu bo v vseh župnijah pred sveto mašo prilika za sveto spoved.

V torek bom obiskal bolne in ostarele, za spoved in obhajilo in blagoslovil dom. Javite!

Svete maše za sveti večer in Božič 2017:

  • Divača ob polnoči in ob 900;
  • Lokev ob 2200 in 1030;
  • Vreme ob 2200 in 1030.

Danes prinesejo skavti v Sežano betlehemsko luč in bo potem tudi v naših cerkvah.

Pri vseh mašah je ofer za cerkev. Zadaj darujte za rože, za krašenje cerkve.

Naročnina za verski tisk: Ognjišče 32,00€, Družina 101,40€.

Vabljeni novi naročniki.


3. adventna nedelja

Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

 

Janez Krstnik pričuje

1 6Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. 8Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 19To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, 20je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« 21»Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovoril. 22Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« 23Dejal je:

»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:

zravnajte Gospodovo pot,

kakor je rekel prerok Izaija.« 24Odposlanci so bili iz vrst farizejev. 25Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« 26Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, 27tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« 28To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.

nalagam novice...