Župnijski žarki - oznanila od 20. do 27. septembra

25. nedelja med letom

nedelja svetniških kandidatov

20. september 2020

Divača 9:00 za blagoslov, Divača

Škoflje 10:30 za žive in pokojne župljane

21.9., ponedeljek

Matej (Matevž), apostol, evangelist

Vreme 19:00

+ Marija Prelc, Podgrad 2

22.9., torek

Mavricij, mučenec)

Lokev 19:00

++ Jože, Milka Umek, Lokev 49

23.9., sreda

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik

Vatovlje 19:00

+ Anton Golja, Tolmin

24.9., četrtek

Anton Martin Slomšek, škof

Divača 19:00

++ Elvina in Peter Juriševič, Divača

25.9., petek

Sergij Radoneški, menih

Škocjan (Naklo) 19:00

+ Slavko Žnidaršič, Matavun 8a, 30 dan

26.9., sobota

Kozma in Damijan, mučenca

Vreme 19:00

za družino, Gornje Vreme 35

26. nedelja med letom

Slomškova nedelja

27. september 2020

Divača 9:00 v priprošnjo blaženemu Slomšku za župnije

Lokev 10:30 + Francka Ban, Prelože, p. n. pevskega zbora

 

Danes je opasilo na Škofljah, v nedeljo pa bo v Lokvi.  Sveti maši bosta ob 10:30.

Vpis otrok k verouku bo še ta teden. Verouk za 1. do 3. razred bo v Vremah jutri ob 18:30. V Divači ima verouk 1. in 2. razred v četrtek ob 18:00,  3. razred ob 18:30. V Škocjanu (Naklem) za vse v petek ob 18:30.

Katehetsko pastoralna šola je ponudila priložnost, da imamo šolo tudi na Krasu. Vpis je možen do 25.  septembra 2020.

Tečaj priprave na zakon bo v Tomaju 2., 9., 16. in 23. oktobra ob 19:00.

Katehumenat bo v Sežani. Začetek bo v nedeljo, 4. oktobra, ob 16:00.

Držimo se varnostnih navodil v cerkvi in zunaj: v cerkvi obvezno nosimo masko in tudi zunaj, če ni zadostne varnostne razdalje; pogostitve po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljene. Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev oddajo listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Svetujemo vam, da listek z vašo telefonsko številko pripravite že doma.

Vincencijeva zveza tudi letos ponuja koledar, za gradnjo hiše za družino. Vzemite v zakristiji.


25. nedelja med letom

Iz 55,6-9; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16

Delavci v vinogradu

20 1»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. 2Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. 3Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. 4Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ 5In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. 6In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ 7›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ 8Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ 9Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. 10Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. 11In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, 12češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ 13Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? 14Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. 15Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ 16Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.«

 

»TUDI TEM JE REKEL: ›POJDITE TUDI VI V VINOGRAD,

 IN KAR JE PRAV, VAM BOM DAL.‹«

nalagam novice...