Župnijski žarki od 5. do 12. februarja 2023

5. nedelja med letom

5. februar 2023

Divača 9:00 + Miro Svetina, Dane 15

Vreme 10:30 za župnije

6.2., ponedeljek

Pavel Miki in drugi japonski mučenci

Vreme 18:00

++ starši Hrvatič, Gornje Ležeče 2

7.2., torek

Nivard, redovnik

Lokev 14:00

+ Milka Šušmelj, Lokev 76, pogrebna

8.2., sreda

Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj

+ Jani Učakar, Brezje

9.2., četrtek

Apolonija (Polona), devica, mučenka

Divača 18:00

+ Danilo Godina, Kačiče (Izola), osmi dan

10.2., petek

Sholastika, devica, redovnica

Lokev 9:00

++ Ban, Lokev 160

11.2., sobota

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov

Vreme 18:00 nedeljska sveta maša

v zahvalo in priprošnjo Lurški Materi Božji

6. nedelja med letom

12. februar 2023

Divača 9:00 ++ Mahorčič in Čebohin

Lokev 10:30 za žive in ++ farane

V soboto goduje Lurška Mati Božja in je svetovni dan bolnikov z geslom: Poskrbi zanj«

Verouk ta teden zaradi počitnic odpade.

Čiščenje v cerkvi in župnišču v Divači je v februarju dolžnost veroučencev in staršev 1. in 2. razreda.

Z blagoslovom hiš nadaljujem naprej povsod tam, kjer se boste naročili osebno ali po telefonu 031/323 881 (Slavko).

Škofijska gimnazija Vipava in dijaški dom vabita dijake zadnjih letnikov osnovne šole na informativni dan 17. in 18. februarja od 9 ure dalje.

Ob pogrebu + Milke Šušmelj namesto cvetja darujte za dobrodelne namene.

 

5. NEDELJA MED LETOM

Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Prispodoba o soli in luči

5 13»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. 14Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

 

»TAKÓ NAJ VAŠA LUČ SVETI PRED LJUDMI, DA BODO VIDELI VAŠA DOBRA DELA IN SLAVILI VAŠEGA OČETA, KI JE V NEBESIH.«

 

Gospod Jezus,
imenuješ nas sol zemlje in luč sveta
in nas svariš, naj ne zapravljamo tvojih darov.
Naše svetilke so prižgane.
Zahvaljen za ogenj,
s katerim moremo ogrevati,
in za svetlobo,
da se od nas umakne tema.
Le z medlim sojem gori naša oljenka,
kadar pozabljamo nate.
Ne dopusti, da bi stenj ugasnil.
Strah nas je večne noči.
Po: Berti Golob, Zahvala za Božji kruh

nalagam novice...