Župnijski žarki - oznanila od 13. do 20. januarja

Jezusov krst

13. januar 2019

Divača 9:00 + Karlo Vintner, Kraška c. 30a; trideseti dan

Lokev 10:30 ++ Frankovič in Povšnar, Lokev 112

14. 1., ponedeljek

Odon (Oton), prior v Jurkloštru

Vreme 18:00

v dober namen, Karitas

15.1., torek

Absalom, koprski škof

Lokev 18:00

v zahvalo za zdravje

16.1., sreda

Honorat, škof

+ Maks Taljat, Tolmin

17.1., četrtek

Anton (Zvonko), puščavnik in opat

Divača 18:00

++ Mirc in Kekič

18.1., petek

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka

 za duše v vicah, Lokev

19.1., sobota

Makarij Aleksandrijski, opat

Lokev 17:00 (nedeljska sveta maša)

v dober namen, Lokev 143

2. nedelja med letom

nedelja verskega tiska 20. januar 2019

Divača 9:00  v čast svetemu Antonu za župnije

Vreme 10:30 + Zdravko Požar, Goriče 7, prva obletna

 

 DIVAČA: V četrtek goduje sv. Anton puščavnik. Obhajali bomo 127 letnico župnije Divača. V soboto bo ob 18.30 koncert skupine ANTONČKI - otroški, mladinski in moški zbor. V nedeljo bo ob 900 slovesna sveta maša, po maši pa tradicionalno licitiranje krač in pogostitev. Vabljeni, da pripravite nekaj peciva.

V četrtek bo v Divači ob 17.30 verouk za 5. in 6. razred, po maši za 7. in 8. razred.

V petek začne teden molitve za edinost kristjanov z geslom: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20)

Prijavite se za blagoslov hiš. Te dni bom  še Lokvi in Divači, v  petek in soboto bom v Naklem in Škocjanu.

V vseh župnijah se priporočam za mašne namene.

Naročnina za verski tisk: Družina - 104,00€, Ognjišče -33,50 €, Prijatelj – 11,70 €

Misijonska obzorja – 9 €. Vabljeni novi naročniki.


Jezusov krst

Iz 42,1-5.9-11; Apd 2,1-4.6-7; Lk 3,15-16.21-22

3 15Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, 16je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 17Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« 18Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico. 19Ko pa je grajal tudi četrtnega oblastnika Heroda zaradi Herodiade, žene njegovega brata, in zaradi vsega hudega, kar je Herod storil, 20je on vsemu dodal še to, da je Janeza vrgel v ječo.

 

Jezusov krst

21Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. 22Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

 

»TI SI MOJ LJUBLJENI SIN, NAD TEBOJ IMAM VESELJE.«

Resnična ljubezen pravi:

Natanko te poznam in vem, v čem si negotov,

in prav v tem te hočem podpirati.

Vidim tvoje napake in tudi vem, zakaj jih delaš,

zato hočem biti tudi pri tvojih napakah s teboj,

ker vem, da me tam najbolj potrebuješ.

(Lojze Kozar)

nalagam novice...