Župnijski žarki - oznanila od 28. februarja do 7 marca

2. postna nedelja

28. februar 2021

Divača 9:00 za župnije

Lokev 10:30 ++ Mavrič, Lokev 193

1.3., ponedeljek

Albin (Zorko), škof

Vreme 17:00

+ Ljubo, po namenu Prelc, trideseti dan

2.3., torek

Neža (Agnes) Praška, klarisa

 Lokev 18:00

+ Olga Kompara, Stomaž 1a, trideseti dan

3.3., sreda

Kunigunda, kraljica

 Škoflje 17:00

+ Milko Hreščak, Škoflje 40, osmi dan

4.3., četrtek

Kazimir, poljski kraljevič

Divača 18:00

+ Silvano Mrzlič, Divača

5.3., +prvi petek

Hadrijan (Jadran), mučenec

Lokev 8:00

v čast Materi Božji za zdravje

6.3., prva sobota

Fridolin, opat

Lokev 18:00 nedeljska sveta maša

za župnije

3. postna nedelja

7. marec 2021

Divača 9:00  za zdravje, Divača

Vreme 10:30 za vse, ki sva jim botra, po namenu Famlje

 

Svete maše z ljudstvom so omejene na par ljudi (Lokev in Divača po 8 posameznikov ali 5 družin, Vreme pa 12 posameznikov ali 8 družin). Maše bodo po namenih, ki so na OZNANILIH. Kjer bo maša bo prilika za sv. obhajilo tudi po maši.

Postni čas: S pepelnico smo vstopili v postni čas in pripravo na Gospodovo vstajenje. Ta dan in na veliki petek je strogi post, ko se odpovemo mesnim jedem ter se le enkrat na dan najemo do sitega. Ostali petki v postnem času so z zdržkom od mesnih jedi. Povabljeni smo k postni akciji »40 dni brez alkohola« ali »40 ur brez telefona« (vsak dan od 19:00 do 20:00).

Prilika za spoved bo v zakristiji pred mašo, lahko pa pokličete župnika, zlasti za bolne in ostarele, ki ne morejo v cerkev za spoved in obhajilo.

Danes je kvatrna nedelja in bo nabirka za škofijske potrebe in semenišče.

Na spletni strani SKU je na voljo - gradivo za družine ob 2. postni nedelji, in - predlogi za osnovnošolsko katehezo od 1. do 5. marca.

Za obnovo zvonjenja v Divači ta teden ni bilo darovalca. Do sedaj smo zbrali 3.990,00€ in vas je darovalo 82. Bog povrni in povabljeni tudi drugi, da bomo pokrili stroške obnove zvonika in zvonjenja.


2. postna nedelja

1 Mz 22,1-18; Rim 8,31-34; Mr 9,2-13

 

Jezusova spremenitev

9 2Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. 3Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. 4In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. 5Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 6Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. 7Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 8Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.

9In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. 10To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. 11In vprašali so ga: »Zakaj pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« 12Rekel jim je: »Elija res pride najprej in vse prenavlja, toda kako, da je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? 13A povem vam, da je Elija že prišel in so mu storili vse, kar so hoteli, kakor je pisano o njem.«

 

»NJEGOVA OBLAČILA SO POSTALA BLEŠČEČA, NADVSE BELA, DA JIH TAKO NE MORE POBELITI NOBEN BELIVEC NA SVETU.«

 

Ali ni postni čas ponesti Boga v šole in na svoja delovna mesta?

Ali ni postni čas dovoliti, da se sliši Njegova govorica?

Ali ni postni čas prižgati Njegovo luč v temnih kotičkih naše družbe?

nalagam novice...