Župnijski žarki - oznanila od 17. do 24. oktobra 2021

29. nedelja med letom

17. oktober 2021

Divača 9:00 + Ana Likar

Vreme 10:30 za župnije

18.10., ponedeljek

Luka, evangelist

Vreme 19:00

za duše v vicah, Ribnica

19.10., torek

Pavel od Križa, duhovnik

Lokev 19:00

++ starše Placer, Prelože 9

20.10., sreda

Rozalina, redovnica

Lokev 9:00

++ Nada in Maks Taljat, p. namenu Tolmin

21.10., četrtek

Uršula, devica, mučenka

Divača 19:00

++ družina Jelušič, Divača

22.10., petek

Janez Pavel II., papež

Podgrad pri Vremah 17:00

+ Marija Lipold, Potok 7, Podgrad

23.10., sobota

Janez Kapistan, duhovnik

Divača 10:00 za milost sv. krsta in božji blagoslov v zakonu

Vreme 19:00  za župnije nedeljska sveta maša

30. nedelja med letom

misijonska nedelja-24. oktober 2021

Divača 9:00 v zahvalo in priprošnjo, Kekič

Lokev 10:30 za župnije

 

Danes bo v Divači prejela sveti krst Ana Tavčar, ulica. dr. Bogomira Magajne 14.

Priprava staršev na krst otroka bo jutri18. oktobra, ob 19:00 v Hrpeljah.

Verouk bo v Vremah (v Famljah) v ponedeljek ob 18:00 od 1. do 5. razred, ob 18:30 za 6. do 9. razred. Sveta maša bo ob 19::00 pri Fari

V torek bo verouk v Lokvi ob18:00 od 1. do 5. razred, ob 18:30 za 6. do 9. razred., v petek v Naklem ob 18:00. V Divači v četrtek, ob 18:00 za 5. in 6. razred, ob 18:30 za 7. razred, po maši za 8. in 9. raz.

V soboto si bosta v Divači podelila zakrament svetega zakona Sandra in Goran Uzur, sveti krst pa prejela Dorotea in Uroš Uzur, Trg 15. aprila 1a, Divača.

Danes teden bo misijonska nedelja. Nabirka te nedelje bo namenjena delovanju misijonov.

V nedeljo bo romanje kraške dekanije na Sveto Goro. Odhod avtobusa bo ob 13:15 iz Divače, ob 13:30 iz Sežane. Potreben je pogoj PCT, cena je 10€. Prijavite se lahko še do srede.

Zadaj v cerkvi lahko vzamete Vincencijev koledar in svoj dar namenite za gradnjo hiše za brezdomce.

Prilika za sv. spoved bo v zakristiji pred ali po maši.


29. nedelja med letom

Iz 53,10-11; Heb 4,14-16; Mr 10,35-45

 

Jakobova in Janezova prošnja

10 35Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« 36Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« 37Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 38Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« 39Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; 40dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 41Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza.

42Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. 43Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, 44in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. 45Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

nalagam novice...