Župnijski žarki - oznanila od 11. do 18. aprila

2. velikonočna, bela nedelja

Nedelja Božjega usmiljenja

11. april 2021

Divača 9:00 v čast Kristusovemu vstajenju za župnije

Lokev 11:00 obhajilo

12. 4., ponedeljek

Zenon Veronski, škof

Vreme 19:00

v dober namen, Gornje Ležeče 21

13.4., torek

Martin I., papež, mučenec

Lokev 19:00

++ Anton in Matilda Frankovič

14.4., sreda

Lidvina, devica.

Vatovlje 19:00

+ Milan Babuder,  Misliče 22 (po namenu Podgrad)

15.4., četrtek

Paternij, škof

Divača 19:00

za zdravje, Divača

16.4., petek

Bernarda Lurška, devica

Lokev 9:00

+ Silva Pirih, Most

17.4., sobota

Simon Barsamejski, škof, mučenec

Lokev 19:00

+ Mihael Bertoncelj, Lokev 103

3. velikonočna nedelja

18. april 2021

Divača 9:00 za župnije

Vreme 10:30 ++ Leo Šircelj in Miro Mljač

Svete maše z ljudstvom so omejene na par ljudi (Lokev in Divača po 8 posameznikov ali 5 družin, Vreme pa 12 posameznikov ali 8 družin). Maše bodo po namenih, ki so na OZNANILIH. Kjer bo maša bo prilika za sv. obhajilo tudi po maši.

Prilika za spoved bo v zakristiji pred mašo ali obhajilom, lahko pa pokličete župnika, zlasti za bolne in ostarele, ki ne morejo v cerkev za spoved in obhajilo.

Za obnovo zvonjenja v Divači je bil ta teden en darovalec in smo zbrali 50,00€. Bog povrni in povabljeni tudi drugi, da bomo lahko pokrili stroške obnove zvonika in zvonjenja.

Priporočam se za mašne namene v vseh župnijah.

Na spletni strani SKU je na voljo: predlog družinskega bogoslužja ob nedelji Božjega usmiljenja in predlogi katehez za prihodnji teden.


2. velikonočna nedelja

Nedelja božjega usmiljenja

Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

 

Jezus se prikaže učencem

20 19Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Jezus in Tomaž

24Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«

Namen knjige

30Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; 31ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.

 

»MOJ GOSPOD IN MOJ BOG!«

 

Verujem, da ima življenje smisel samo tedaj,

če s smrtjo ni vsega konec.

Vstali Gospod, ti si Pot in Cilj,

ti si Življenje, ti si Ljubezen.To verujem.

nalagam novice...